CVR товчлол

CVR програм

CVR гэдэг нь товчилсон үг юм Хөрвүүлэх ханш.

Хөрвүүлэлтийн хувь нь зар сурталчилгаа эсвэл үйлдэлд уриалсан дуудлагыг үзсэн хэрэглэгчдийн хувь нь бодит хөрвүүлсэн хэрэглэгчидтэй харьцуулагдана. Хөрвүүлэлт нь бүртгэл, татан авалт эсвэл ихэвчлэн бодит худалдан авалт байж болно. Хөрвүүлэлтийн түвшин нь маркетингийн кампанит ажил, сурталчилгааны кампанит ажил, буух хуудасны гүйцэтгэлийг хэмжих чухал хэмжүүр юм.