CTV товчлол

CTV

CTV гэдэг нь товчилсон үг юм Холбогдсон ТВ.

Ethernet холболттой эсвэл интернетэд утасгүй холбогдох боломжтой телевизор, үүнд интернетэд холбогдсон бусад төхөөрөмжид холбогдсон дэлгэц болгон ашигладаг ТВ.