CTO товчлол

CTO

CTO гэдэг нь товчилсон үг юм Ерөнхий технологийн ажилтан.

Технологийн ахлах ажилтан, техникийн ахлах ажилтан эсвэл ахлах технологич нь тухайн байгууллагын удирдлага, хэрэгжилт, технологийн ашиглалтын алсын хараанд чиглэгддэг компанийн гүйцэтгэх түвшний албан тушаал юм. Энэ хариуцлагыг заримдаа CIO гэж нэрлэдэг.

CTO

CTO гэдэг нь товчилсон үг юм Нээхийн тулд товшино уу.

Нээх товшилтын хувь нь хүргэсэн имэйлийн тооноос илүү нээгдсэн имэйлийн тооноос товшилтын тоо юм. Эдгээр товшилтууд нь зөвхөн таны имэйлийг үнэхээр үзсэн хүмүүсээс хийгдсэн тул дизайн болон мессеж нь таны үзэгчдэд хэрхэн нийцсэн талаар энэ хэмжүүрээр санал хүсэлтийг өгдөг. Өөр нэг товчлол нь CTOR.