CTA товчлол

CTA

CTA гэдэг нь товчилсон үг юм Үйлдэл рүү залгах.

Агуулгын маркетингийн зорилго нь уншигчдад мэдээлэл өгөх, сургах, зугаацуулах явдал боловч эцсийн дүндээ аливаа агуулгын зорилго нь уншигчдыг уншсан контент дээрээ арга хэмжээ авахад чиглүүлэх явдал юм. CTA нь уншигчийг татаж авах, дуудлага хийх, бүртгүүлэх эсвэл арга хэмжээнд оролцох замаар үйлдэл хийхэд хүргэдэг холбоос, товчлуур, зураг эсвэл вэб холбоос байж болно.