CSS товчлол

CSS

CSS нь товчилсон үг юм Cascading Style Sheets.

Хөтөч ашиглан HTML гэх мэт тэмдэглэгээний хэлээр бичигдсэн баримт бичгийн танилцуулгыг хадгалах, хэрэглэх аргачлал. CSS нь HTML болон JavaScript-ийн зэрэгцээ World Wide Web-ийн тулгын чулууны технологи юм