CRO товчлол

ОНХА

CRO гэдэг нь товчилсон үг юм Хөрвүүлэлтийн түвшинг оновчтой болгох.

Энэхүү товчлол нь үйлчлүүлэгчид болж хувирах хэтийн төлөвийн тоог сайжруулахын тулд вэб хуудас, буух хуудас, сошиал медиа, CTA зэрэг маркетингийн стратегийг бодитойгоор авч үзэх товчлол юм.

ОНХА

CRO гэдэг нь товчилсон үг юм Орлогын ахлах мэргэжилтэн.

Компанийн борлуулалт, маркетингийн үйл ажиллагааг ихэвчлэн хянадаг удирдах ажилтан.