CRM товчлол

CRM

CRM гэдэг нь товчлол юм Үйлчлүүлэгчийн харилцааны менежмент.

Компаниудад харилцаагаа сайжруулахын тулд харилцааныхаа туршид болон амьдралынхаа туршид харилцагчийн харилцааг удирдаж, дүн шинжилгээ хийх боломжийг олгодог програм хангамжийн нэг төрөл. CRM программ хангамж нь танд тэргүүлэгчдийг хөрвүүлэх, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, үйлчлүүлэгчдийг хадгалахад тусална.