CPQ товчлол

CPQ

CPQ гэдэг нь товчилсон үг юм Үнийн саналыг тохируулах.

Үнийн үнийн саналыг тохируулах програм хангамж нь бизнесээс бизнесийн салбарт (B2B) хэрэглэгчид төвөгтэй, тохируулах боломжтой бүтээгдэхүүнийг санал болгоход туслах програм хангамжийн системийг тодорхойлоход хэрэглэгддэг нэр томъёо юм.