CPM товчлол

CPM

CPM гэдэг нь товчлол юм Нэг милийн зардал.

Нэг милийн зардал (эсвэл мянгад ногдох зардал) нь зар сурталчилгааны төлбөрийг хэвлэн нийтлэгчдийн ашигладаг өөр нэг арга юм. Энэ арга нь 1000 сэтгэгдэл тутамд төлбөр авдаг (M нь 1000 гэсэн Ромын тоо юм). Сурталчлагчдаас зар сурталчилгаа нь хэдэн удаа дарагдсаных биш, харагдах бүртээ төлбөр авдаг.