CPC товчлол

ХКН

CPC гэдэг нь товчилсон үг юм Нэгж дараагийн зардал.

Энэ бол нийтлэгчдийн вэбсайт дээрх зарын зайг төлөхөд ашигладаг арга юм. Сурталчлагчид зар сурталчилгаанд өртсөнийхөө төлөө биш зөвхөн дарсан үед л төлбөр төлдөг. Энэ нь олон зуун сайт эсвэл хуудсан дээр гарч болох боловч арга хэмжээ авахгүй бол ямар ч төлбөр авахгүй.