CNN товчлол

CNN

CNN гэдэг үгийн товчлол юм Эвлэлийн мэдрэлийн сүлжээ.

Компьютерийн харааны ажилд ихэвчлэн ашиглагддаг гүн мэдрэлийн сүлжээний нэг төрөл.