CNAME товчлол

CNAME

CNAME нь товчилсон үг юм Каноник нэрийн бүртгэл.

Каноник нэр эсвэл CNAME бичлэг нь бусад нэрийг үнэн эсвэл каноник домэйн нэрэнд буулгадаг DNS бичлэгийн төрөл юм. CNAME бичлэгийг ихэвчлэн www эсвэл mail гэх мэт дэд домайныг тухайн дэд домайн контентыг байршуулах домайн руу буулгахад ашигладаг.