CMYK товчлол

CMYK

CMYK нь товчилсон үг юм Cyan, Magenta, Yellow, Key.

Өнгөт хэвлэлтэнд ашигладаг CMY өнгөний загварт суурилсан хасах өнгөний загвар. CMYK гэдэг нь зарим өнгөт хэвлэлтэд хэрэглэгддэг дөрвөн бэхний хавтанг хэлдэг: хөх, ягаан, шар, түлхүүр.