CMS товчлол

CMS

CMS нь товчилсон үг юм Агуулгын удирдлагын систем.

контент үүсгэх, засварлах, удирдах, түгээх ажлыг нэгтгэж, хөнгөвчлөх програм. CMS нь дизайн, сэдвийг контентоос салгаж, компанийг хөгжүүлэгч шаардлагагүйгээр сайт барьж, засварлах боломжийг олгодог. WordPress бол алдартай CMS юм.