CMP товчлол

ХМХ

CMP гэдэг нь товчилсон үг юм Зөвшөөрлийн удирдлагын платформ.

Компани нь GDPR, TCPA зэрэг харилцаа холбооны зөвшөөрлийн зохицуулалтыг дагаж мөрдөхийг баталгаажуулдаг хэрэгсэл. CMP нь компаниуд эсвэл хэвлэн нийтлэгчид хэрэглэгчийн зөвшөөрлийг цуглуулахад ашиглаж болох хэрэгсэл юм. Энэ нь өгөгдлийг удирдах, текст болон имэйлийн үйлчилгээ үзүүлэгчтэй хуваалцахад тусалдаг.