CMO товчлол

CMO

CMO гэдэг нь товчилсон үг юм Маркетингийн ахлах мэргэжилтэн.

Байгууллагын хүрээнд мэдлэг, оролцоо, борлуулалтын эрэлт (MQL) -ийг жолоодох үүрэгтэй гүйцэтгэх албан тушаал.