CDP товчлол

CDP

CDP гэдэг нь товчилсон үг юм Хэрэглэгчийн мэдээллийн платформ.

Бусад системд нэвтрэх боломжтой, төвлөрсөн, байнгын, нэгдсэн хэрэглэгчийн мэдээллийн сан. Мэдээллийг олон эх сурвалжаас авч, цэвэрлэж, нэгтгэн нэг хэрэглэгчийн профайлыг (мөн 360 градусын харах гэж нэрлэдэг) үүсгэдэг. Энэ өгөгдлийг дараа нь маркетингийн автоматжуулалтын зорилгоор эсвэл харилцагчийн үйлчилгээ, борлуулалтын мэргэжилтнүүд хэрэглэгчийн хэрэгцээг илүү сайн ойлгож, хариу өгөх зорилгоор ашиглаж болно. Мэдээллийг маркетингийн системтэй нэгтгэж, үйлчлүүлэгчдийг зан төлөвт нь үндэслэн илүү сайн сегментчилж, зорилтот түвшинд хүргэж болно.