CCPA товчлол

CCPA

CCPA гэдэг нь товчилсон үг юм Калифорнийн Хэрэглэгчийн нууцлалын тухай хууль.

АНУ-ын Калифорни мужийн оршин суугчдын хувийн нууцыг хамгаалах эрх, хэрэглэгчийн хамгаалалтыг сайжруулах зорилготой муж улсын хууль. Энэ нийтлэлийг уншина уу CCPA яагаад бизнесүүдэд чухал байх ёстой вэ? Дэлгэрэнгүй мэдээллийг.