CAN-SPAM товчлол

CAN-СПАМ

CAN-SPAM гэдэг нь товчилсон үг юм Хүсээгүй порнограф, маркетингийн халдлагыг хянах.

Энэ бол 2003 онд батлагдсан АНУ-ын хууль бөгөөд бизнес эрхлэгчид зөвшөөрөлгүйгээр цахим шуудан илгээхийг хориглосон хууль юм. Та бүх имэйлд бүртгэлээс хасах сонголтыг оруулах шаардлагатай бөгөөд зөвшөөрөлгүйгээр нэр нэмэх ёсгүй.