CAC товчлолууд

CAC

CAC нь товчлол юм Хэрэглэгчийг олж авах зардал.

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг худалдан авахын тулд үйлчлүүлэгчийг ялах зардал. Эдийн засгийн чухал нэгжийн хувьд худалдан авагчдыг олж авах зардал нь ихэвчлэн хэрэглэгчийн насан туршийн үнэ цэнэтэй холбоотой байдаг. CAC-ийн тусламжтайгаар аливаа компани үйлчлүүлэгч бүрийг олж авахад хэр их мөнгө зарцуулж байгаагаа тооцоолох боломжтой.