BIMI товчлол

БИМИ

BIMI гэдэг нь товчилсон үг юм Мессеж таних брэндийн үзүүлэлтүүд.

Имэйлээр брендийн дүр эсгэхээс зайлсхийхийн тулд баталгаажсан имэйлийн хажууд брэндийн лого харуулах боломжийг олгодог техникийн үзүүлэлт.