BI товчлол

BI

BI гэдэг нь товчилсон үг юм Бизнесийн ухааны.

Шинжээчдэд өгөгдөлд хандах, түүнийг удирдах, дараа нь харуулахад зориулсан багаж хэрэгсэл эсвэл платформ. Тайлан эсвэл хяналтын самбарын гаралт нь бизнесийн удирдагчдад KPI болон бусад өгөгдлийг хянах боломжийг олгодог