BDR Acronyms

Б.

BDR гэдэг нь товчилсон үг юм Бизнес хөгжлийн төлөөлөгч.

Бизнесийн шинэ харилцаа холбоо, түншүүд, боломжуудыг хөгжүүлэх үүрэгтэй ахлах түвшний мэргэшсэн борлуулалтын үүрэг.