BDBP Acronyms

БДБХ

BDBP гэдэг нь товчилсон үг юм Persona брэндийн худалдан авах шийдвэр.

Таны зорилтот үзэгчдийн тодорхой хэсгийг танаас ямар нэгэн зүйл худалдаж авахад түлхэц болох шалтгаануудын жагсаалт, мөн тэдэнд үүнийг хийхгүй байх нь гарцаагүй.