B2C товчлол

B2C

B2C гэдэг нь товчилсон үг юм Бизнесээс хэрэглэгчдэд.

Хэрэглэгчдэд шууд маркетинг хийдэг бизнесийн уламжлалт загвар. B2C маркетингийн үйлчилгээнд зөвхөн жижиглэн худалдаа биш онлайн банк, дуудлага худалдаа, аялал зэрэг багтдаг.