B2B2C товчлол

B2B2C

B2B2C гэдэг нь товчилсон үг юм Бизнесээс бизнесээс хэрэглэгч рүү.

Бүтэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний гүйлгээнд зориулж B2B болон B2C-ийг хослуулсан цахим худалдааны загвар. Бизнес нь бүтээгдэхүүн, шийдэл, үйлчилгээг хөгжүүлж, бусад бизнесийн эцсийн хэрэглэгчдэд хүргэдэг.