B2B товчлол

B2B

B2B гэдэг нь товчилсон үг юм Бизнесээс бизнес рүү.

B2B нь маркетинг эсвэл өөр бизнест борлуулах ажлыг тодорхойлдог. Олон жижиглэнгийн дэлгүүр, үйлчилгээ нь бусад бизнест үйлчилдэг бөгөөд ихэнх B2B гүйлгээ нь бүтээгдэхүүн хэрэглэгчдэд хүрэхээс өмнө хөшигний ард явагддаг.