AWS товчлол

AWS

AWS гэдэг нь товчилсон үг юм Амазоны Вэб үйлчилгээ.

Амазоны вэб үйлчилгээнд 175 гаруй үйлчилгээ, олон төрлийн технологи, салбарууд байдаг бөгөөд үнийг ашиглахдаа ашиглах боломжийг санал болгодог.