ATT товчлол

ATT

ATT гэдэг нь товчилсон үг юм Апп хянах ил тод байдал.

Apple-ийн iOS төхөөрөмж дээрх хүрээ нь хэрэглэгчдэд өөрсдийн хэрэглэгчийн өгөгдлийг хэрэглэгч эсвэл төхөөрөмжөөр мобайл аппликейшнээр хэрхэн хянах, хянах боломжийг олгодог.