ASR товчлол

ASR

ASR гэдэг нь товчилсон үг юм Яриаг автоматаар таних.

Системийн байгалийн яриаг ойлгох, боловсруулах чадвар. ASR системийг дуут туслах, чатбот, машин орчуулга болон бусад зүйлд ашигладаг.