ASIN Acronyms

ШИГ

ASIN гэдэг нь товчилсон үг юм Амазоны стандарт таних дугаар.

Amazon.com-оос цахим худалдааны сайт доторх бүтээгдэхүүнийг таних зорилгоор олгосон бүтээгдэхүүний 10 үсэг ба/эсвэл тооноос бүрдсэн өвөрмөц танигч. Номын хувьд ASIN нь ISBN юм.