ARPA товчлол

Босоо ам

ARPA гэдэг нь товчилсон үг юм Дансанд ногдох дундаж орлого.

Энэ нь MRR гэгддэг бүх дансны сарын орлогын дундаж хэмжээг тусгасан тоо юм.