API товчлол

API

API нь товчлол юм Хэрэглээний програмчлалын интерфэйс.

Бие биенээсээ өгөгдөл хүсэх, дамжуулах, ашиглах ялгаатай системүүдийн хэрэгсэл. Хөтөч нь HTTP хүсэлт гаргаж, HTML-г буцаадаг шиг API-ууд нь HTTP хүсэлтээр ирдэг бөгөөд ихэвчлэн XML эсвэл JSON-г буцаадаг.