AOOH товчлол

АОО

AOOH гэдэг нь товчилсон үг юм Гэрээс гадуурх аудио.

Аудио Out-of-Home™ зар сурталчилгаа нь динамикаар цацагддаг, эрэлт хэрэгцээтэй аудио зар сурталчилгаа, сонгосон тоглуулах жагсаалтууд бөгөөд тодорхой цагт ямар ч байршилд чиглүүлж, тоглуулах боломжтой.

Эх сурвалж: Вибеномикс