ANA товчлол

ANA

ANA гэдэг нь товчлол юм Үндэсний сурталчлагчдын холбоо.

he ANA бол АНУ-ын зар сурталчилгааны салбарын хамгийн эртний бөгөөд хамгийн том худалдааны холбоо юм. Анх "Үндэсний Зар сурталчилгааны менежерүүдийн холбоо" гэгддэг бөгөөд бүс нутгийн болон үндэсний зар сурталчилгааны салбарууд, үйлдвэрлэгчид болон дилерүүд, сурталчлагч, агентлагуудын хамтын ажиллагааны харилцааг дэмжих зорилгоор байгуулагдсан.

Эх сурвалж: ANA