AM товчлол

AM

AM гэдэг нь товчилсон үг юм Данс менежер.

AM нь томоохон харилцагчийн данс эсвэл томоохон бүлэг дансыг удирдах үүрэгтэй борлуулалт эсвэл харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан юм.