AIDA товчлол

AIDA

AIDA гэдэг нь товчилсон үг юм Анхаарал, Сонирхол, Хүсэл, Үйлдэл.

Энэ бол хүмүүсийн анхаарлыг татах, тухайн бүтээгдэхүүний сонирхлыг татах, хүсэл эрмэлзэлийг нь татах, улмаар үйл ажиллагаа явуулахад нь түлхэц өгөх замаар худалдан авалт хийх сэдэл төрүүлэх зорилготой арга юм. AIDA бол хүйтэн дуудлага, шууд хариу сурталчилгааны үр дүнтэй арга юм.