AI товчилсон үгс

AI

AI гэдэг нь товчлол юм Хиймэл оюун.

Хүний оюун ухаан шаарддаг ажлыг гүйцэтгэх чадвартай ухаалаг машин бүтээхэд зориулагдсан компьютерийн шинжлэх ухааны өргөн хүрээний салбар. Машины сургалтын болон гүнзгий сургалтын дэвшил нь технологийн салбарын бараг бүх салбарт парадигмын өөрчлөлтийг бий болгож байна.