AE товчлол

AE

AE нь товчилсон үг юм Дансны гүйцэтгэх захирал.

Энэ бол борлуулалтын мэргэшсэн боломжуудтай гэрээ байгуулдаг борлуулалтын багийн гишүүн юм. Тэд ерөнхийдөө тухайн дансны тэргүүлэх борлуулагчаар томилогдсон дансны багийн гишүүн юм.