ABC товчилсон үгс

ABC

ABC гэдэг нь товчилсон үг юм Үргэлж хаалттай байгаарай.

Энэ бол залуу борлуулалтын төлөөлөгчийн хувьд сурах ёстой борлуулалтын товчлолуудын эхнийх нь юм! Энэ нь бараг л ийм байдлаар ажилладаг. Үр дүнтэй худалдагч байхын тулд танд ABC хэрэгтэй болно гэсэн үг.