4P товчлол

4P

4P гэдэг нь товчилсон үг юм Бүтээгдэхүүн, үнэ, байршил, урамшуулал.

Маркетингийн 4P загвар нь таны борлуулж буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, та хэр их мөнгө төлдөг, үнэ цэнэ, хаана сурталчлах шаардлагатай, хэрхэн сурталчлах зэргийг багтаадаг.