2FA товчлол

2FA

2FA гэдэг нь товчилсон үг юм Хоёр хүчин зүйл баталгаажуулалт.

Нэмэлт хамгаалалтын давхарга нь зөвхөн хэрэглэгчийн нэр, нууц үгээс гадна онлайн дансны аюулгүй байдлыг хангахад ашиглагддаг. Хэрэглэгч нууц үгээ оруулаад дараа нь баталгаажуулалтын хоёр дахь түвшинд орох шаардлагатай бөгөөд заримдаа мессеж, имэйл эсвэл баталгаажуулах програмаар илгээсэн кодоор хариу өгдөг.