PerfectBanner: Баннерын зар сурталчилгааг турших, оновчтой болгох, автоматжуулах

Манай сайт дээр баннер сурталчилгаа байдаг бөгөөд би хамгийн ухаалаг сурталчлагчдадаа зориулж баннер сурталчилгааны хэд хэдэн тохиолдлыг зөвшөөрөх шаардлагатай болдог. Баннер сурталчилгааг туршиж, оновчтой болгохгүй л бол тэд энд байгаа урсгалыг бүрэн хөшүүрэг болгохгүй гэдгээ тэд ойлгож байна. Энэ бол Google гэх мэт ихэнх системүүдийн хувьд хэцүү ажил юм. Та олон жишээг байршуулах ёстой бөгөөд дараа нь тэдгээрийг урт хугацаанд ажиллуулж, статистик хүчин төгөлдөр болгохын тулд удаан хугацаагаар ажиллуулаарай