Oogur: Өөрийн Google Аналитик кампанит ажлын URL хаягийг бүтээх, хянах

Зах зээлдүүлэгчид кампанит ажлыг олон тооны сувгаар гүйцэтгэдэг бөгөөд бараг бүгдээрээ өнөө үед Google Analytics ашигладаг. Үйлчилгээ үзүүлэгч зарим програм хангамж нь кампанит ажлын автоматжуулсан URL хаягийг дагаж мөрддөг боловч хэт олон нь Google Analytics UTM параметрүүдтэй холбоосоо байршуулахын тулд зах зээлд оролцогчид үлдээдэг. Таны кампанит ажлын холбоосыг бий болгох нь нэн чухал бөгөөд ялангуяа Google нь Google-ийн хэрэглэгчид өөрсдийн өмч хөрөнгөд нэвтэрсэн чухал мэдээллийг өгдөггүй болсон. Үүнийг харанхуй замын хөдөлгөөн гэж нэрлэдэг