Фэйсбүүкийн дэлгүүрүүд: Жижиг бизнесүүд яагаад хөл дээрээ босох хэрэгтэй вэ?

Жижиглэн худалдаа эрхэлдэг дэлхийн жижиг бизнес эрхлэгчдийн хувьд Ковид-19-ийн нөлөө нь физик дэлгүүрүүдээ хааж байхад онлайнаар зарах боломжгүй хүмүүст маш хүндээр тусч байсан. Мэргэшсэн бие даасан жижиглэн худалдаа эрхлэгчдийн гурван хүн тутмын нэг нь цахим худалдаа эрхэлдэг вэбсайтгүй байдаг ч Facebook дэлгүүрүүд жижиг бизнес эрхлэгчдэд онлайнаар зарах энгийн шийдлийг санал болгодог уу? Яагаад Facebook дэлгүүрүүдээр зарах хэрэгтэй вэ? Сар бүр 2.6 тэрбум гаруй хэрэглэгчтэй тул Фэйсбүүкийн хүч чадал, нөлөөг дурдах нь илүү дээр юм