Дижитал маркетингийн кампанит ажилд анхаарлаа хандуулах 14 хэмжүүр

Энэ инфографикийг анх судалж үзэхэд маш олон хэмжигдэхүүн алга болсон гэдэгт би бага зэрэг эргэлзэж байсан ... гэхдээ зохиогч нь ерөнхий стратеги биш дижитал маркетингийн кампанит ажилд төвлөрч байсан нь тодорхой байв. Бидний ажиглаж буй бусад хэмжүүрүүд байдаг, эрэмбэлэх түлхүүр үгсийн тоо, дундаж зэрэглэл, нийгмийн хувьцаа, дуу хоолойны эзлэх хувь гэх мэт ... гэхдээ кампанит ажил нь ихэвчлэн хязгаарлагдмал эхлэл, зогсоолтой байдаг тул хэмжүүр бүрт хамаарахгүй.