GetProspect: B2B имэйл хаяг хайж, хэтийн жагсаалтыг удирдах

Би спам авах дуртай биш ч гэсэн хүмүүс миний имэйл хаягийг олж, надтай хууль ёсны бизнес эрхлэхээр холбогдсон тохиолдол байдаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Үнэндээ би цөөн хэдэн гэрээт ажилчдыг ажиллуулж, над руу илгээсэн эдгээр хүсээгүй гадаадаас ирсэн имэйлээс цөөн хэдэн платформ худалдаж авсан. Гэсэн хэдий ч би эдгээр харилцаа холбоонд хүндэтгэлтэй хандах горимыг хүлээж байна гэж хэлсэн: Судалгааны ажил - Би өөрийгөө өвөрмөц байдлаар тодорхойлогдсон гэдгээ мэдэхийг хүсч байна