Дижитал өөрчлөлт бол технологийн асуудал биш манлайллын асуудал юм

Арав гаруй жилийн хугацаанд манай салбар дахь миний зөвлөгөөний гол зорилго нь бизнес эрхлэгчдэд өөрсдийн компаниудыг дижитал хэлбэрээр өөрчлөх, өөрчлөхөд нь туслах явдал юм. Энэ нь хөрөнгө оруулагчид, ТУЗ эсвэл Гүйцэтгэх захирлын зүгээс дээрээс доош чиглэсэн ямар нэг түлхэлт гэж үздэг боловч компанийн удирдлагад дижитал өөрчлөлтийг хийх туршлага, ур чадвар дутмаг байгааг та гайхаж магадгүй юм. Компанийг дижитал хэлбэрээр өөрчлөхөд туслах зорилгоор манлайлал намайг ихэвчлэн ажилд авдаг.