Workamajig: Бүтээлч агентлагуудын санхүүгийн болон төслийн менежмент

Workamajig бол зар сурталчилгаа эсвэл маркетингийн агентлагийн санхүү, үйлчлүүлэгчдийн төслүүдийг удирдах вэбэд суурилсан систем юм. 2,000 гаруй пүүс компаниуд өөрсдийн дотоод хэлтсийнхээ маркетингийн менежментийн програм хангамжийг ашигладаг. Workamajig бол вэбсайтад суурилсан төслийн менежментийн програм бөгөөд танай агентлагийн хийдэг бүх зүйлийг шинэчилж, шинэ бизнес, борлуулалтаас эхлээд боловсон хүчин, бүтээлч гүйцэтгэлд хүргэдэг бөгөөд төслийн мөчлөгөөс нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагнал хүртэл явуулдаг. Workamajig-ийн онцлог шинж чанарууд нь: Нягтлан бодох бүртгэлийн салбар юм