2014 он: Хэрэглэгчийн туршлагын жил

Жил бүр манай компаниудын хувьд хэрэглэгчийн туршлагын жил болно гэж найдаж байна, тийм үү? Энэ нь гарчигт ороогүй гэдгийг би мэднэ. Харилцагчийн үйлчилгээ одоо бүх компаниудын нийгмийн стратегийн гол цөм болсон гэж би өмнө нь хэлж байсан. Хэрэглэгчид өөрсдийн ашигладаг бүтээгдэхүүн, хамтран ажилладаг компаниуд, дуртай эсвэл сэтгэл дундуур байдаг брэндүүдийнхээ талаархи мэдээллийг онлайнаар солилцох, судлах байгалийн хандлагаас болоод